• Slider5
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
Usługi bytowe Usługi opiekuńcze Usługi wspomagające Warunki przyjęcia

Data 22.06.2022 r.

Nr sprawy DPS 271/ZO/7/2022

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy informuje, że w postępowaniu na Zapytanie Ofertowe nr DPS 271/ZO/7/2022 z dnia 10.06.2022 r. na dostawę artykułów żywnościowych tj. „Warzywa, owoce i orzechy” o kodzie CPV 03220000-9 wybrano ofertę złożoną  przez P.P.H.U. „ZZ” s.j. Czoch Zbigniew,             Bałuszyński Zdzisław, ul. Kilińskiego 58, 33-300 Nowy Sącz

Uzasadnienie wyboru:

P.P.H.U. „ZZ” s.j. Czoch Zbigniew,   Bałuszyński Zdzisław, ul. Kilińskiego 58, 33-300 Nowy Sącz  złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

DYREKTOR

(-) mgr Sylwia Krawiec

Copyright © 2022 Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Free Joomla Templates.