• DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
Usługi bytowe Usługi opiekuńcze Usługi wspomagające Warunki przyjęcia

Informacja o wznowieniu odwiedzin Mieszkańców DPS w Karwodrzy

W związku ze stabilną sytuacją dotyczącą zachorowania na COVID-19  w naszym Domu informujemy, iż od dnia 01 marca 2021 roku wznawiamy odwiedziny naszych Mieszkańców.

Osoby deklarujące odwiedziny zobowiązane będą do wcześniejszego uzgodnienia terminu wizyty z pracownikiem socjalnym pod nr telefonu 14 652 45 55 wew. 21 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 lub za pośrednictwem poczty e-mail: dps@dpskarwodrza.pl

Dbając o  bezpieczeństwo naszych Mieszkańców opracowaliśmy procedurę, która pozwoli na bezpieczne spotykanie się z Państwem, przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności, która zaopiniowana została przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie.

W związku z niskimi temperaturami odwiedziny obywać się będą w osobnym wyznaczonym przez Dyrektora Domu pomieszczeniu, wyposażonym w środki dezynfekujące, przesłonę z pleksi oddzielającą mieszkańca od odwiedzających.

Podczas spotkania  obowiązywał będzie pełny reżim sanitarny. Każda osoba wchodząca na teren Domu zobowiązana będzie  do zakrywania nosa i ust przy pomocy maseczki, posiadania rękawiczek jednorazowych, dezynfekcji rąk, złożenia oświadczenia dotyczącego zagrożenia epidemicznego i poddania się pomiarowi temperatury. Podczas wizyty będzie obowiązywał 2 metrowy dystans.

Odwiedziny będą miały określone ramy czasowe, a pomiędzy odwiedzinami miejsce spotkania będzie dezynfekowane i wietrzone.

                  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy
Monika Chrobak

Opieka medyczna świadczona jest przez doświadczonego lekarza rodzinnego. Opiekę psychiatryczną świadczy wykwalifikowany lekarz psychiatra. Na konsultacje specjalistyczne zlecane przez lekarza pierwszego kontaktu mieszkańcy dowożeni są samochodem Domu.
Opieka pielęgniarska to całodobowa troska i dbałość personelu ukierunkowana na bieżącą obserwację i ocenę stanu zdrowia; wykonywanie pomiarów i badań diagnostycznych, udzielanie pomocy w nagłych wypadkach, podawanie leków różnymi drogami, wykonywanie wstrzyknięć, opatrunków, zmianę cewników, zaopatrywanie w leki, środki ortopedyczne i pomocnicze.
Całodobowe usługi opiekuńcze nakierowane są na pomoc w podstawowych czynnościach życiowych , takich jak toaleta , kąpiele , ubieranie, karmienie.

Copyright © 2022 Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Free Joomla Templates.