• DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
Usługi bytowe Usługi opiekuńcze Usługi wspomagające Warunki przyjęcia

Informacja o wznowieniu odwiedzin Mieszkańców DPS w Karwodrzy

W związku ze stabilną sytuacją dotyczącą zachorowania na COVID-19  w naszym Domu informujemy, iż od dnia 01 marca 2021 roku wznawiamy odwiedziny naszych Mieszkańców.

Osoby deklarujące odwiedziny zobowiązane będą do wcześniejszego uzgodnienia terminu wizyty z pracownikiem socjalnym pod nr telefonu 14 652 45 55 wew. 21 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 lub za pośrednictwem poczty e-mail: dps@dpskarwodrza.pl

Dbając o  bezpieczeństwo naszych Mieszkańców opracowaliśmy procedurę, która pozwoli na bezpieczne spotykanie się z Państwem, przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności, która zaopiniowana została przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie.

W związku z niskimi temperaturami odwiedziny obywać się będą w osobnym wyznaczonym przez Dyrektora Domu pomieszczeniu, wyposażonym w środki dezynfekujące, przesłonę z pleksi oddzielającą mieszkańca od odwiedzających.

Podczas spotkania  obowiązywał będzie pełny reżim sanitarny. Każda osoba wchodząca na teren Domu zobowiązana będzie  do zakrywania nosa i ust przy pomocy maseczki, posiadania rękawiczek jednorazowych, dezynfekcji rąk, złożenia oświadczenia dotyczącego zagrożenia epidemicznego i poddania się pomiarowi temperatury. Podczas wizyty będzie obowiązywał 2 metrowy dystans.

Odwiedziny będą miały określone ramy czasowe, a pomiędzy odwiedzinami miejsce spotkania będzie dezynfekowane i wietrzone.

                  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy
Monika Chrobak

Wspieramy naszych mieszkańców w trudnych sytuacjach życiowych, zapewniamy spokój i poczucie bezpieczeństwa na terenie Domu i opiekę podczas zajęć kulturalno – rozrywkowych i relaksacyjnych poza ośrodkiem.
Aktywizacja mieszkańców w naszym Domu realizowana jest przez terapię zajęciową . Ma ona na celu rozwijanie zainteresowań, umiejętności oraz mobilizowanie mieszkańców do aktywnego wykorzystywania czasu wolnego.
Terapeuta proponuje formy terapii dostosowując je do możliwości mieszkańca. Prowadzona jest też terapia indywidualna w pokojach oraz na świeżym powietrzu przy rabatach kwiatowych.
Ogród jest pięknie zagospodarowany, posiada ławeczki, stoliki, alejki parkowe są utwardzone. Terapeuci organizują różne zajęcia również w grupach. Jedni mieszkańcy wykonują ćwiczenia manualne, rysują, malują inni lubią śpiewać lub rozwiązywać krzyżówki. Podopieczni chętnie czytają gazety i czasopisma.
Dom respektuje i gwarantuje prawo mieszkańców do realizacji praktyk religijnych zgodnie ze swoim wyznaniem. Mieszkańcy mają umożliwiony kontakt z kapłanem, zapewnioną możliwość uczestniczenia we mszy św. Ponadto regularnie odbywają się uroczystości związane z kalendarzem liturgicznym.
We wszystkich proponowanych zajęciach mieszkańcy biorą udział dobrowolnie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i psycho-fizycznymi możliwościami.
Dom posiada salę rehabilitacyjną wyposażoną w sprzęt podtrzymujący sprawność fizyczną mieszkańców i poprawiający kondycję. Fizjoterapeuta / Rehabilitant dobiera program indywidualnej pracy z pacjentem ćwiczeń ruchowych oraz rehabilitacji przyłóżkowej.
Fachowe dobranie ćwiczeń daje bardzo dobre rezultaty leczenia, zwłaszcza u chorych ze schorzeniami neurologicznymi i po operacjach ortopedycznych.
Zatrudniony jest również psycholog, który codziennie wspiera indywidualnie mieszkańców, wyszukuje ich aktualne potrzeby, diagnozuje ich stan psychiczny. Zdarzają się także spotkania grupowe , które stanowią ważny element integracji.

 

Copyright © 2022 Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Free Joomla Templates.