• Slider5
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
Usługi bytowe Usługi opiekuńcze Usługi wspomagające Warunki przyjęcia

Wspieramy naszych mieszkańców w trudnych sytuacjach życiowych, zapewniamy spokój i poczucie bezpieczeństwa na terenie Domu i opiekę podczas zajęć kulturalno – rozrywkowych i relaksacyjnych poza ośrodkiem.
Aktywizacja mieszkańców w naszym Domu realizowana jest przez terapię zajęciową . Ma ona na celu rozwijanie zainteresowań, umiejętności oraz mobilizowanie mieszkańców do aktywnego wykorzystywania czasu wolnego.
Terapeuta proponuje formy terapii dostosowując je do możliwości mieszkańca. Prowadzona jest też terapia indywidualna w pokojach oraz na świeżym powietrzu przy rabatach kwiatowych.
Ogród jest pięknie zagospodarowany, posiada ławeczki, stoliki, alejki parkowe są utwardzone. Terapeuci organizują różne zajęcia również w grupach. Jedni mieszkańcy wykonują ćwiczenia manualne, rysują, malują inni lubią śpiewać lub rozwiązywać krzyżówki. Podopieczni chętnie czytają gazety i czasopisma.
Dom respektuje i gwarantuje prawo mieszkańców do realizacji praktyk religijnych zgodnie ze swoim wyznaniem. Mieszkańcy mają umożliwiony kontakt z kapłanem, zapewnioną możliwość uczestniczenia we mszy św. Ponadto regularnie odbywają się uroczystości związane z kalendarzem liturgicznym.
We wszystkich proponowanych zajęciach mieszkańcy biorą udział dobrowolnie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i psycho-fizycznymi możliwościami.
Dom posiada salę rehabilitacyjną wyposażoną w sprzęt podtrzymujący sprawność fizyczną mieszkańców i poprawiający kondycję. Fizjoterapeuta / Rehabilitant dobiera program indywidualnej pracy z pacjentem ćwiczeń ruchowych oraz rehabilitacji przyłóżkowej.
Fachowe dobranie ćwiczeń daje bardzo dobre rezultaty leczenia, zwłaszcza u chorych ze schorzeniami neurologicznymi i po operacjach ortopedycznych.
Zatrudniony jest również psycholog, który codziennie wspiera indywidualnie mieszkańców, wyszukuje ich aktualne potrzeby, diagnozuje ich stan psychiczny. Zdarzają się także spotkania grupowe , które stanowią ważny element integracji.

 

Copyright © 2024 Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Free Joomla Templates.