• Slider5
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
Usługi bytowe Usługi opiekuńcze Usługi wspomagające Warunki przyjęcia
  1. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych , przysługuje prawo skierowania do Domu Pomocy Społecznej bez względu na wysokość świadczenia emerytalno – rentowego.
  2. Osoba chętna do zamieszkania lub rodzina powinna złożyć podanie z taką prośbą do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
  3. Ośrodek Pomocy Społecznej po przeanalizowaniu sytuacji życiowej podejmuje decyzje o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej. W przypadku odmowy, wydaje decyzję administracyjną z uzasadnieniem, od której istnieje prawo odwołania do SKO.

Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy wydaje z upoważnienia Starosty Powiatu Tarnowskiego, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie. Wszelkie informację można uzyskać na stronie https://pcprtarnow.pl/

Copyright © 2024 Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Free Joomla Templates.