• Slider5
 • DSP Karwodrza
 • DSP Karwodrza
 • DSP Karwodrza
Usługi bytowe Usługi opiekuńcze Usługi wspomagające Warunki przyjęcia

Aktualizacja: 23.03.2022

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ.

Wstęp do deklaracji

Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.dpskarwodrza.pl

 

Dane teleadresowe jednostki:

 

 • Adres korespondencyjny: Karwodrza 116, 33-170 Tuchów,
 • Telefon kontaktowy/fax: 14 652 55 62,
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Data publikacji strony internetowej: 2009-07-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Część zamieszczonych na stronie informacji publicznych w postaci załączników nie są zgodne ze standardem WCAG 2.0 (z uwagi na charakter informacji publicznej).
 • na stronie internetowej występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF/JPG nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
 • część dokumentów nie umożliwia czytania maszynowego

 

Ułatwienia na stronie internetowej

 

Strona internetowa Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy zapewnia następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • nawigacja klawiaturą,
 • zmiana kontrastu,
 • podświetlenie linków,
 • powiększenie wielkości liter,
 • powiększenie wielkości kursora myszki,
 • zwiększenie interlinii oraz odstępów pomiędzy literami.

 

Data sporządzenia deklaracji.

 

Deklarację sporządzono w dniu 2021-04-02. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Jan Sperka e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Telefon kontaktowy/fax: 14 652 55 62 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo-skargowa.

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna.

 

Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy (Karwodrza 116, 33-170 Tuchów) położony jest w województwie małopolskim, w gminie Tuchów, Powiat tarnowski.

Budynki wchodzące w skład Domu Pomocy Społecznej znajdują się w Karwodrzy, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 516. Działka jest zabudowana i ogrodzona.

Podstawową działalność związaną z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej  prowadzi w 3 budynkach:

 • Budynek Główny dla pensjonariuszy z całodobową opieką znajdujący się w rejestrze konserwatora zabytków,
 • Budynek C - terapeutyczno – mieszkalny,
 • Budynek administracji.

 

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Sprawy urzędowe w Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy można załatwiać w Budynku administracji w godzinach od 7:00 do 15:00.
 1. W zakresie  obsługi  interesantów istnieje możliwość przyjęcia osób z dysfunkcjami narządów ruchu przez pracowników merytorycznych  poszczególnych komórek organizacyjnych.
 1. Dla zapewnienia możliwie najwyższego komfortu podczas spotkania i usprawnienia jego przebiegu proponuje się wizytę po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem prowadzącym sprawę/zajmującym się zadaniami z danego zakresu tematycznego.
 1. Do   budynków znajdujących się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy można dostać się bezpośrednio od ulicy dzwoniąc domofonem znajdującym się przy bramie wjazdowej.
 1. Przestrzenie komunikacyjne w budynkach są wolne od barier poziomych i pionowych np. w budynku głównym zamontowany jest dźwig osobowy, który umożliwia dostęp na każdą kondygnację. W budynku głównym i C znajdują się klatki schodowe, które w dużym stopniu pomagają przemieszczać się po obiektach. Zamontowane są  podjazdy dla osób  niepełnosprawnych,  krzesełko  do transportu osób niepełnosprawnych. Osoby z zewnątrz korzystają z wejść głównych, resztę stanowią wyjścia ewakuacyjne i dla obsługi technicznej.
 1. Osoby poruszające  się  na wózkach inwalidzkich mają zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń  z  wyłączeniem  pomieszczeń  technicznych. 
 1. W pokojach mieszkańców zamontowany jest system przyzywowo-alarmowy.
 2. W budynkach znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.
 3. Podmiot nie  zapewnia  osobom  ze szczególnymi  potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania się w inny sposób z racji np. braku oświetlenia dróg ewakuacyjnych w formie listwy przypodłogowej zasilanej z niezależnego źródła, czy też dotykowej lub głosowej.
 1. Chodniki przy budynkach wyłożone są kostką brukową, ułatwiającą poruszanie się osobom niepełnosprawnym.
 1. Nie zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, istnieje jednak możliwość dojazdu samochodem pod budynki.
 1. Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 

 1. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 1. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 2. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 1. W Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
Copyright © 2024 Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Free Joomla Templates.