{nomultithumb}DomPomocy Społecznej w Karwodrzy

Usługi bytowe Usługi opiekuńcze Usługi wspomagające Warunki przyjęcia

Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów żywnościowych tj. „Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie”  o kodzie CPV 15810000-9.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z załącznikiem Nr 1  stanowiącym załącznik do niniejszego pisma, w zaklejonej kopercie na Dziennik Podawczy DPS Karwodrza z dopiskiem: „ Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy, Karwodrza 116, 33-170 Tuchów wg Kodów Wspólnego Słownika Zamówień CPV 15810000-9 „Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie”. Nie otwierać do dnia 17.06.2021 roku do godziny10.00.

 Termin złożenia ofert do dnia 17.06.2021 r. do godz.10.00.

                                                                                                              

                                                                                                                  DYREKTOR

(-) mgr Monika Chrobak

Załaczniki:

Zapytanie ofertowowe

Załącznik Nr 1

Copyright © 2021 Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Free Joomla Templates.