{nomultithumb}DomPomocy Społecznej w Karwodrzy

Usługi bytowe Usługi opiekuńcze Usługi wspomagające Warunki przyjęcia

Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów żywnościowych tj.  „Zakup z dostawą jajek” o kodzie CPV 03142500-3.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z załącznikiem Nr 1  stanowiącym załącznik do niniejszego pisma, w zaklejonej kopercie na Dziennik Podawczy DPS Karwodrza z dopiskiem: „ Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy, Karwodrza 116, 33-170 Tuchów wg Kodów Wspólnego Słownika Zamówień CPV 03142500-3 „Zakup z dostawą jajek”. Nie otwierać do dnia 18.06.2021 roku do godziny 10.00.

 Termin złożenia ofert do dnia 18.06.2021 r. do godz.10.00.

      DYREKTOR

(-) mgr Monika Chrobak

 Załączniki:

1. Zaptyanie ofertowe

2. Załącznik nr 1.

Copyright © 2021 Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Free Joomla Templates.