{nomultithumb}DomPomocy Społecznej w Karwodrzy

Usługi bytowe Usługi opiekuńcze Usługi wspomagające Warunki przyjęcia

Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów żywnościowych tj.  Owoce, warzywa i podobne produkty  o kodzie CPV: 15300000-1, Mrożone produkty rybne o kodzie 15229000-9, Drób o kodzie 15112000-6.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z załącznikiem  Nr 1 stanowiącym załącznik do niniejszego pisma, w zaklejonej kopercie na Dziennik Podawczy DPS Karwodrza z dopiskiem: „ Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy, Karwodrza 116, 33-170 Tuchów wg Kodów Wspólnego Słownika Zamówień CPV   15300000-1  Owoce, warzywa i podobne produkty, 15229000-9 Mrożone produkty rybne, 15112000-6 Drób „Zakup z dostawą mrożonek”. Nie otwierać do dnia 18.06.2021 roku do godziny 12.00.

 Termin złożenia ofert do dnia 18.06.2021 r. do godz.12.00.

      DYREKTOR

(-) mgr Monika Chrobak

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1

Copyright © 2021 Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Free Joomla Templates.