• Slider5
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
Usługi bytowe Usługi opiekuńcze Usługi wspomagające Warunki przyjęcia

Data 20.12.2022

               Nr sprawy DPS 271/ZO/19/2022

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Dyrektor  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Karwodrzy  informuje , że w postępowaniu na Zapytanie Ofertowe nr DPS 271/ZO/19/2022 z dnia 13.12.2022 r. dotyczącego realizacji zadania w zakresie „dostawa środków czystości”   wybrano ofertę złożoną  przez firmę MADO S.C. Jerzy Leśniak, Mariusz Wardzała, ul. Krzyska 9A, 33-100 Tarnów.     

Uzasadnienie wyboru:

Firma MADO S.C. Jerzy Leśniak, Mariusz Wardzała, ul. Krzyska 9A, 33-100 Tarnów złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

 

 

                                                                                                                  DYREKTOR

(-) mgr Sylwia Krawiec

Data 20.12.2022

               Nr sprawy DPS 271/ZO/18/2022

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

Dyrektor  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Karwodrzy  informuje , że w postępowaniu na Zapytanie Ofertowe nr DPS 271/ZO/18/2022 z dnia 13.12.2022 r. dotyczącego realizacji zadania w zakresie „dostawa wyrobów medycznych – pieluchomajtek, majtek chłonnych oraz podkładów higienicznych”   wybrano ofertę złożoną  przez firmę CITONET - KRAKÓW Sp. z o. o.,  ul. Gromadzka 52, 30-719 Kraków.

        

Uzasadnienie wyboru:

Firma CITONET - KRAKÓW Sp. z o. o.,  ul. Gromadzka 52, 30-719 Kraków złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

 

                                                                                                                  DYREKTOR

(-) mgr Sylwia Krawiec

Data 19.12.2022

               Nr sprawy DPS 271/ZO/17/2022

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

Dyrektor  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Karwodrzy  informuje , że w postępowaniu na Zapytanie Ofertowe nr DPS 271/ZO/17/2022 z dnia 12.12.2022 r. dotyczącego realizacji zadania w zakresie „wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych”  wybrano ofertę złożoną  przez firmę GULIMEX Grzegorz Gut, Ul. Zielona 6,  33-170 Tuchów.

 

Uzasadnienie wyboru:

Firma GULIMEX Grzegorz Gut, Ul. Zielona 6,  33-170 Tuchów złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

 

                                                                                                                  DYREKTOR

(-) mgr Sylwia Krawiec

Data 16.12.2022

               Nr sprawy DPS 271/ZO/15/2022

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Dyrektor  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Karwodrzy  informuje , że w postępowaniu na Zapytanie Ofertowe nr DPS 271/ZO/15/2022 z dnia 09.12.2022 r. na dostawę artykułów żywnościowych tj. . „Różne  produkty  spożywcze”  o  kodzie CPV  15800000-6   wybrano ofertę złożoną  przez Zakład Produkcyjno- Handlowo-Usługowy „MARS” Andrzej Michniak, Sufczyn 183, 32-852 DĘBNO.

         

Uzasadnienie wyboru:

Firma Zakład Produkcyjno- Handlowo-Usługowy „MARS” Andrzej Michniak, Sufczyn 183, 32-852 DĘBNO złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

 

 

                                                                                                                  DYREKTOR

(-) mgr Sylwia Krawiec

Copyright © 2023 Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Responsive Joomla Templates.