• Slider5
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
Usługi bytowe Usługi opiekuńcze Usługi wspomagające Warunki przyjęcia

Data 30.03.2023 r.

Nr sprawy DPS 271/ZO/8/2023

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy informuje , że w postępowaniu na Zapytanie Ofertowe nr DPS 271/ZO/8/2023 z dnia 22.03.2023 r. dotyczącego realizacji
zadania w zakresie „dostawa środków czystości” wybrano ofertę złożoną przez firmę MADO S.C. Jerzy Leśniak, Mariusz Wardzała, ul. Krzyska 9A, 33-100 Tarnów.

Uzasadnienie wyboru:
Firma MADO S.C. Jerzy Leśniak, Mariusz Wardzała, ul. Krzyska 9A, 33-100 Tarnów złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

DYREKTOR
(-) mgr Sylwia Krawiec

Data 27.03.2023 r.

Nr sprawy DPS 271/ZO/7/2023

 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy informuje , że w postępowaniu na Zapytanie Ofertowe nr DPS 271/ZO/7/2023 z dnia 17.03.2023 r. na dostawę artykułów żywnościowych tj. „Różne  produkty  spożywcze”  o  kodzie CPV  15800000-6   wybrano ofertę złożoną  przez Zakład Produkcyjno- Handlowo-Usługowy „MARS” Andrzej Michniak, Sufczyn 183, 32-852 DĘBNO.      

Uzasadnienie wyboru:

Firma Zakład Produkcyjno- Handlowo-Usługowy „MARS” Andrzej Michniak, Sufczyn 183, 32-852 DĘBNO złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

 

 

                                                                                                DYREKTOR

                                                                                                           (-) mgr Sylwia Krawiec

Data 23.03.2023 r.

Nr sprawy DPS 271/ZO/6/2023

 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dyrektor  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Karwodrzy  informuje , że w postępowaniu na Zapytanie Ofertowe nr DPS 271/ZO/6/2023 z dnia 16.03.2023 r. na dostawę artykułów żywnościowych tj.  ”Produkty  zwierzęce, mięso i produkty mięsne” o kodzie CPV  15100000-9   wybrano    ofertę złożoną  przez F.H.U. „PRO – MAR”, Mariusz Krakowski, ul. Ostrogskich 6F, 33-100 Tarnów

Uzasadnienie wyboru:

F.H.U. „PRO – MAR”, Mariusz Krakowski, ul. Ostrogskich 6F, 33-100 Tarnów złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

 

                                                                                                                  DYREKTOR

(-) mgr Sylwia Krawiec

Data 22.03.2023 r.

Nr sprawy DPS 271/ZO/5/2023

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy informuje , że w postępowaniu na Zapytanie Ofertowe nr DPS 271/ZO/5/2023 z dnia 15.03.2023 r. na dostawę artykułów żywnościowych tj. ,,Warzywa, owoce i orzechy" o kodzie CPV 03220000-9 wybrano ofertę złożoną przez P.P.H.U. ,,ZZ" s.j. Czoch Zbigniew, Bałuszyński Zdzisław, Ul. Droga do Huty 31, 33-100 Tarnów.
Uzasadnienie wyboru:
P.P.H.U. ,,ZZ" s.j. Czoch Zbigniew, Bałuszyński Zdzisław, Ul. Droga do Huty 31, 33-100  Tarnów złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

 

DYREKTOR

                                                                                          (-) mgr Sylwia Krawiec

Numer  sprawy:  DPS 271/ZO/8/2023                                     

Karwodrza, dnia 22.03.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę środków czystości  na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy łącznie z wniesieniem do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia.

Ofertę należy złożyć   w   formie   pisemnej   zgodnie   z   załącznikiem  w zaklejonej    kopercie   na   Dziennik  Podawczy  DPS  Karwodrza  z  dopiskiem:   „Oferta na sukcesywną dostawę środków czystości”    dla  Domu Pomocy  Społecznej  w  Karwodrzy,  Karwodrza 116, 33-170 Tuchów. Nie   otwierać do  dnia  30.03.2023   roku  do godziny 9:00.  

Termin złożenia ofert do dnia 30.03.2023 r. do godz. 9:00.

                                                                                                                      Dyrektor

                                                                                                          (-) mgr Sylwia Krawiec

Załączniki:
1. Opis warunków zamówienia - zestawienie cen jednostkowych produktów.
2. Zapytanie ofertowe

Copyright © 2023 Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Responsive Joomla Templates.