• DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
Usługi bytowe Usługi opiekuńcze Usługi wspomagające Warunki przyjęcia

Nr sprawy DPS 271/ZO/7/2021

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Dyrektor  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Karwodrzy  informuje , że w postępowaniu na Zapytanie Ofertowe nr DPS 271/ZO/7/2021 z dnia 11.06.2021 r. na dostawę artykułów żywnościowych tj. „Warzywa, owoce i orzechy”  o kodzie CPV 03220000-9 nie wpłynęła żadna oferta.

Uzasadnienie:

Komisja ofertowa na posiedzeniu w dniu 22.06.2021 r. dokonała unieważnienia zapytania ofertowego  nr   DPS 271/ZO/7/2021  z   dnia   11.06.2021 r.  z   powodu   braku  ofert.

 

                                                                                                                  DYREKTOR

(-) mgr Monika Chrobak

Nr sprawy DPS 271/ZO/6/2021

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Dyrektor  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Karwodrzy  informuje , że w postępowaniu na Zapytanie Ofertowe nr DPS 271/ZO/6/2021 z dnia 11.06.2021 r. na dostawę artykułów żywnościowych tj. „Różne  produkty  spożywcze”  o  kodzie CPV  15800000-6 wybrano ofertę złożoną  przez Zakład Produkcyjno- Handlowo-Usługowy „MARS” Andrzej Michniak, Sufczyn 183, 32-852 DĘBNO.

 

Uzasadnienie wyboru:

Zakład Produkcyjno- Handlowo-Usługowy „MARS” Andrzej Michniak, Sufczyn 183, 32-852 DĘBNO, złożył najkorzystniejszą ofertę cenową.

 

                                                                                                                  DYREKTOR

(-) mgr Monika Chrobak

Nr sprawy DPS 271/ZO/5/2021

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Dyrektor  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Karwodrzy  informuje , że w postępowaniu na Zapytanie Ofertowe nr DPS 271/ZO/5/2021 z dnia 11.06.2021 r. na dostawę artykułów żywnościowych tj.  ”Produkty  zwierzęce, mięso i produkty mięsne” o kodzie CPV 15100000-9 wybrano ofertę złożoną  przez F.H.U. „PRO – MAR”, Mariusz Krakowski,

ul. Ostrogskich 6F, 33-100 Tarnów

 

Uzasadnienie wyboru:

F.H.U. „PRO – MAR”, Mariusz Krakowski, ul. Ostrogskich 6F, 33-100 Tarnów złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

 

                                                                                                                  DYREKTOR

(-) mgr Monika Chrobak

Nr sprawy DPS 271/ZO/4/2021

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

Dyrektor  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Karwodrzy  informuje , że w postępowaniu  na Zapytanie Ofertowe nr DPS 271/ZO/4/2021 z dnia 10.06.2021 r. na dostawę artykułów żywnościowych tj. Owoce, warzywa i podobne produkty  o kodzie CPV: 15300000-1, Mrożone produkty rybne o kodzie 15229000-9, Drób o kodzie 15112000-6 wybrano ofertę złożoną  przez F.H.U. „PRO – MAR” Mariusz Krakowski, ul. Ostrogskich 6F, 33-100 Tarnów, Carrefour Market, ul. Kazimierza Wielkiego 12, 33-170 Tuchów

 

Uzasadnienie wyboru:

F.H.U. „PRO – MAR” Mariusz Krakowski, ul. Ostrogskich 6F, 33-100 Tarnów, Carrefour Market, ul. Kazimierza Wielkiego 12, 33-170 Tuchów, złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

 

 

                                                                                                                  DYREKTOR

(-) mgr Monika Chrobak

Nr sprawy DPS 271/ZO/3/2021

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Dyrektor  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Karwodrzy  informuje , że w postępowaniu na Zapytanie Ofertowe nr DPS 271/ZO/3/2021 z dnia 10.06.2021 r. na dostawę artykułów żywnościowych tj. „Zakup z dostawą jajek”   o kodzie CPV 03142500-3 wybrano ofertę złożoną  przez Gospodarstwo Specjalistyczne  Adam Jasikowski, ul. Książęca 53, 33-160 Ryglice.

 

Uzasadnienie wyboru:

Gospodarstwo Specjalistyczne  Adam Jasikowski, ul. Książęca 53, 33-160 Ryglice złożył najkorzystniejszą ofertę cenową odpowiadającą warunkom określonym w zapytaniu przez Zamawiającego.

 

 

                                                                                                                  DYREKTOR

(-) mgr Monika Chrobak

Copyright © 2021 Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Responsive Joomla Templates.