• DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
Usługi bytowe Usługi opiekuńcze Usługi wspomagające Warunki przyjęcia

Data 28.06.2022

Nr sprawy DPS 271/ZO/8/2022

 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy informuje, że w postępowaniu na Zapytanie Ofertowe nr DPS 271/ZO/8/2022 z dnia 21.06.2022 r. na dostawę artykułów żywnościowych tj. ”Produkty mleczarskie ” o kodzie CPV 15500000-3 wybrano ofertę złożoną przez PHZ SM „Lacpol” Sp. z o.o. Ul. Hoża 51,  00-681 Warszawa, Zakład Mleczarski w Tarnowie Ul. Dąbrowskiego 46,  33-100 Tarnów.

Uzasadnienie wyboru:

PHZ SM „Lacpol” Sp. z o.o.  Ul. Hoża 51,  00-681 Warszawa, Zakład Mleczarski w Tarnowie,  Ul. Dąbrowskiego 46,  33-100 Tarnów złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

DYREKTOR

(-) mgr Sylwia Krawiec

Data 23.06.2022 r.

Nr sprawy DPS 271/3/2022

 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Dyrektor  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Karwodrzy  informuje , że w postępowaniu na Zapytanie Ofertowe nr DPS 271/3/2022 z dnia 13.06.2022 r. dotyczącego realizacji zadania pt.: „Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew rosnących  na terenie zabytkowego zespołu dworsko – parkowego w otoczeniu zabytkowej kaplicy” wybrano ofertę złożoną  przez firmę Ips Zakład Konserwacji Zieleni  Stanisław Kornik, 39-200 Dębica, Podgrodzie 89.   

Uzasadnienie wyboru:

Firma Ips Zakład Konserwacji Zieleni  Stanisław Kornik, 39-200 Dębica, Podgrodzie 89 złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

 

DYREKTOR

(-) mgr Sylwia Krawiec

Data 22.06.2022

Nr sprawy DPS 271/ZO/3/2022

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dyrektor  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Karwodrzy  informuje , że w postępowaniu na Zapytanie Ofertowe nr DPS 271/ZO/3/2022 z dnia 10.06.2022 r. na dostawę artykułów żywnościowych tj.  ”Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne” o kodzie CPV  15100000-9 wybrano ofertę złożoną przez F.H.U. „PRO – MAR”, Mariusz Krakowski, ul. Ostrogskich 6F, 33-100 Tarnów

Uzasadnienie wyboru:

F.H.U. „PRO – MAR”, Mariusz Krakowski, ul. Ostrogskich 6F, 33-100 Tarnów złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

DYREKTOR

(-) mgr Sylwia Krawiec

Data 22.06.2022 r.

Nr sprawy DPS 271/ZO/7/2022

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy informuje, że w postępowaniu na Zapytanie Ofertowe nr DPS 271/ZO/7/2022 z dnia 10.06.2022 r. na dostawę artykułów żywnościowych tj. „Warzywa, owoce i orzechy” o kodzie CPV 03220000-9 wybrano ofertę złożoną  przez P.P.H.U. „ZZ” s.j. Czoch Zbigniew,             Bałuszyński Zdzisław, ul. Kilińskiego 58, 33-300 Nowy Sącz

Uzasadnienie wyboru:

P.P.H.U. „ZZ” s.j. Czoch Zbigniew,   Bałuszyński Zdzisław, ul. Kilińskiego 58, 33-300 Nowy Sącz  złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

DYREKTOR

(-) mgr Sylwia Krawiec

Data 22.06.2022 r.

Nr sprawy DPS 271/ZO/1/2022

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy informuje , że w postępowaniuna Zapytanie Ofertowe nr DPS 271/ZO/1/2022 z dnia 10.06.2022 r. na dostawę artykułów żywnościowych tj. „Różne produkty spożywcze” o kodzie CPV 15800000-6 wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszyńska, ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz.

Uzasadnienie wyboru:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska, ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz złożyło najkorzystniejszą ofertę cenową.

 

DYREKTOR

(-) mgr Sylwia Krawiec

Copyright © 2022 Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Responsive Joomla Templates.