• Slider5
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
Usługi bytowe Usługi opiekuńcze Usługi wspomagające Warunki przyjęcia

Znak sprawy:  DPS 271/ZO/20/2023                                                                       

Karwodrza, dnia 01.12.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę  artykułów  żywnościowych  tj. „Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie”  o kodzie CPV 15810000-9.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z załącznikiem Nr 1  stanowiącym załącznik do niniejszego pisma, w zaklejonej kopercie na Dziennik Podawczy DPS Karwodrza z dopiskiem: „ Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy, Karwodrza 116, 33-170 Tuchów wg Kodów Wspólnego Słownika Zamówień CPV 15810000-9 „Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie”.

Nie otwierać do dnia 08.12.2023 roku do godziny 11:15.

 Termin złożenia ofert do dnia 08.12.2023 r. do godz.11:00.

                                                                                                              

                                                                                                                  DYREKTOR

(-) mgr Sylwia Krawiec

Załączniki:
1. Opis warunków zamówienia - zestawienie cen jednostkowych produktów.
2. Zapytanie ofertowe

Znak sprawy:  DPS 271/ZO/19/2023                                                                       

Karwodrza, dnia 01.12.2023 r.

       ZAPYTANIE OFERTOWE

Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów żywnościowych tj.  Owoce, warzywa i podobne produkty  o kodzie CPV: 15300000-1, Mrożone produkty rybne o kodzie 15229000-9, Drób o kodzie 15112000-6.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z załącznikiem  Nr 1 stanowiącym załącznik do niniejszego pisma, w zaklejonej kopercie na Dziennik Podawczy DPS Karwodrza z dopiskiem: „ Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy, Karwodrza 116, 33-170 Tuchów wg Kodów Wspólnego Słownika Zamówień CPV   15300000-1  Owoce, warzywa i podobne produkty, 15229000-9 Mrożone produkty rybne,   15112000-6 Drób   „Zakup z dostawą mrożonek”                                                 

 Nie otwierać do dnia 08.12.2023 roku do godziny 10:15.

 Termin złożenia ofert do dnia 08.12.2023 r. do godz. 10:00.

                                                                                                             DYREKTOR

                                                                                                     (-) mgr Sylwia Krawiec

Załączniki:
1. Opis warunków zamówienia - zestawienie cen jednostkowych produktów.
2. Zapytanie ofertowe

Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów żywnościowych tj. „Zakup z dostawą jajek” o kodzie CPV 03142500-3.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z załącznikiem Nr 1  stanowiącym załącznik do niniejszego pisma, w zaklejonej kopercie na Dziennik Podawczy DPS Karwodrza z dopiskiem: „ Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy, Karwodrza 116, 33-170 Tuchów wg Kodów Wspólnego Słownika Zamówień CPV 03142500-3 „Zakup z dostawą jajek”

Nie otwierać do dnia 08.12.2023 roku do godziny 9:15.

Termin złożenia ofert do dnia 08.12.2023 r. do godz. 9:00.

                                                                              

                                                                                                                           DYREKTOR

(-) mgr Sylwia Krawiec

Załączniki:
1. Opis warunków zamówienia - zestawienie cen jednostkowych produktów.
2. Zapytanie ofertowe

Data 17.08.2023 r.

               Nr sprawy DPS 271/ZO/17/2023

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Dyrektor  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Karwodrzy  informuje , że w postępowaniu na Zapytanie Ofertowe nr DPS 271/ZO/17/2023 z dnia 09.08.2023 r. na dostawę artykułów żywnościowych tj. . „Różne  produkty  spożywcze”  o  kodzie CPV  15800000-6   wybrano ofertę złożoną  przez Zakład Produkcyjno- Handlowo-Usługowy „MARS” Andrzej Michniak, Sufczyn 183, 32-852 DĘBNO.

      

Uzasadnienie wyboru:

Firma Zakład Produkcyjno- Handlowo-Usługowy „MARS” Andrzej Michniak, Sufczyn 183, 32-852 DĘBNO złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

 

 

                                                                                                DYREKTOR

                                                                                              wz. GŁÓWNY KSIĘGOWY

                                                                                                 (-) mgr  Beata Salwa

Data 17.08.2023 r.

               Nr sprawy DPS 271/ZO/16/2023

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dyrektor  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Karwodrzy  informuje , że w postępowaniu na Zapytanie Ofertowe nr DPS 271/ZO/16/2023 z dnia 09.08.2023 r. na dostawę artykułów żywnościowych tj.  ”Produkty  zwierzęce, mięso i produkty mięsne” o kodzie CPV  15100000-9    wybrano    ofertę   złożoną   przez  Zakłady Mięsne  „SZUBRYT” sp. z o.o., ul. Węgrzynek 50, 33-395 Chełmiec.                                                                                                                                                                                             

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Zakłady Mięsne  „SZUBRYT” sp. z o.o., ul. Węgrzynek 50, 33-395 Chełmiec złożyły najkorzystniejszą ofertę cenową.

 

                                                                                                         DYREKTOR

                                                                                                        wz. GŁÓWNY KSIĘGOWY

                                                                                                            (-) mgr  Beata Salwa

Copyright © 2023 Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Responsive Joomla Templates.