• Slider5
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
Usługi bytowe Usługi opiekuńcze Usługi wspomagające Warunki przyjęcia

Numer  sprawy:  DPS 271/ZO/17/2023                                     

Karwodrza, dnia 09.08.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dom  Pomocy  Społecznej  w  Karwodrzy  zaprasza  do  złożenia  oferty   cenowej   na dostawę    artykułów   żywnościowych   tj.   „Różne  produkty  spożywcze”  o    15800000-6

Ofertę    należy   złożyć   w   formie   pisemnej   zgodnie   z   załącznikiem  Nr 1 stanowiącym załącznik do   niniejszego  pisma,   w    zaklejonej    kopercie   na   Dziennik  Podawczy  DPS  Karwodrza  z  dopiskiem:   „ Sukcesywna   dostawa   artykułów   żywnościowych   dla  Domu Pomocy  Społecznej  w  Karwodrzy,  Karwodrza 116, 33-170 Tuchów wg Kodów Wspólnego  Słownika  Zamówień  CPV 15800000-6    „Różne produkty spożywcze”    Nie   otwierać do  dnia  17.08.2023   roku  do godziny 11:00.  

Termin złożenia ofert do dnia 17.08.2023 r. do godz. 11:00.

    

                                                                     DYREKTOR

                                                                                          (-) mgr Sylwia Krawiec

Załączniki:
1. Opis warunków zamówienia - zestawienie cen jednostkowych produktów.
2. Zapytanie ofertowe

Znak sprawy:  DPS 271/ZO/16/2023                                         

Karwodrza, dnia 09.08.2023 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę  artykułów  żywnościowych   tj. ”Produkty  zwierzęce, mięso i produkty mięsne” o kodzie CPV  15100000-9.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z załącznikiem  Nr 1 stanowiącym załącznik do niniejszego pisma, w zaklejonej kopercie na Dziennik Podawczy DPS Karwodrza z dopiskiem: „ Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy, Karwodrza 116, 33-170 Tuchów wg Kodów Wspólnego Słownika Zamówień  CPV  15100000-9 ”Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne” Nie otwierać do dnia 17.08.2023 roku do godziny 10:00.  

Termin złożenia ofert do dnia 17.08.2023 r. do godz.10:00.

    

                                                                                                                           DYREKTOR

(-) mgr Sylwia Krawiec

Załączniki:
1. Opis warunków zamówienia - zestawienie cen jednostkowych produktów.
2. Zapytanie ofertowe

Numer  sprawy:  DPS 271/ZO/15/2023                                     

Karwodrza, dnia 09.08.2023 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Dom  Pomocy  Społecznej  w  Karwodrzy  zaprasza  do  złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów żywnościowych tj. „Warzywa, owoce i orzechy” 03220000-9

Ofertę    należy   złożyć   w   formie   pisemnej   zgodnie   z   załącznikiem  Nr 1 stanowiącym załącznik do   niniejszego  pisma,   w    zaklejonej    kopercie   na   Dziennik  Podawczy  DPS  Karwodrza  z  dopiskiem:   „ Sukcesywna   dostawa   artykułów   żywnościowych   dla  Domu Pomocy  Społecznej  w  Karwodrzy,  Karwodrza 116, 33-170 Tuchów wg Kodów Wspólnego  Słownika  Zamówień CPV 03220000-9 „Warzywa, owoce i orzechy”    Nie   otwierać do  dnia  17.08.2023   roku  do godziny 9:00.  

Termin złożenia ofert do dnia 17.08.2023 r. do godz.9:00.

    

                                                                                                                          DYREKTOR

(-) mgr Sylwia Krawiec

Załączniki:
1. Opis warunków zamówienia - zestawienie cen jednostkowych produktów.
2. Zapytanie ofertowe

 

Znak sprawy:  DPS 271/ZO/14/2023                                                                       

Karwodrza, dnia 07.08.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów żywnościowych tj. „Produkty mleczarskie” o kodzie  CPV 15500000-3.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z załącznikiem Nr 1  stanowiącym  załącznik  do  niniejszego  pisma,   w   zaklejonej    kopercie   na     Dziennik Podawczy DPS Karwodrza z dopiskiem: „ Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy,   Karwodrza  116,  33-170 Tuchów wg Kodów Wspólnego Słownika Zamówień CPV 15500000-3 „Produkty mleczarskie”.   Nie otwierać do dnia 16.08.2023 roku do godziny 12:00.

 Termin złożenia ofert do dnia 16.08.2023 r. do godz.12:00.

                                                                                                                           DYREKTOR

(-) mgr Sylwia Krawiec

Załączniki:
1. Opis warunków zamówienia - zestawienie cen jednostkowych produktów.
2. Zapytanie ofertowe

Znak sprawy:  DPS 271/ZO/13/2023                                                                      

 Karwodrza, dnia 07.08.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów żywnościowych tj. „Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie”  o kodzie CPV 15810000-9.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z załącznikiem Nr 1  stanowiącym załącznik do niniejszego pisma, w zaklejonej kopercie na Dziennik Podawczy DPS Karwodrza z dopiskiem: „ Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy, Karwodrza 116, 33-170 Tuchów wg Kodów Wspólnego Słownika Zamówień CPV 15810000-9 „Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie”. Nie otwierać do dnia 16.08.2023 roku do godziny 11:00.

 Termin złożenia ofert do dnia 16.08.2023 r. do godz.11:00.

                                                                                                              

                                                                                                                  DYREKTOR

(-) mgr Sylwia Krawiec

Załączniki:
1. Opis warunków zamówienia - zestawienie cen jednostkowych produktów.
2. Zapytanie ofertowe

Copyright © 2023 Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Responsive Joomla Templates.