• Slider5
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
Usługi bytowe Usługi opiekuńcze Usługi wspomagające Warunki przyjęcia

Data 22.06.2022 r.

Nr sprawy DPS 271/ZO/1/2022

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy informuje , że w postępowaniuna Zapytanie Ofertowe nr DPS 271/ZO/1/2022 z dnia 10.06.2022 r. na dostawę artykułów żywnościowych tj. „Różne produkty spożywcze” o kodzie CPV 15800000-6 wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszyńska, ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz.

Uzasadnienie wyboru:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska, ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz złożyło najkorzystniejszą ofertę cenową.

 

DYREKTOR

(-) mgr Sylwia Krawiec

Data 22.06.2022 r.

Nr sprawy DPS 271/ZO/6/2022

 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy informuje , że w postępowaniu na Zapytanie Ofertowe nr DPS 271/ZO/6/2022 z dnia 10.06.2022 r. na dostawę artykułów żywnościowych tj. „Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie” o kodzie CPV 15810000-9 wybrano ofertę złożoną przez Piekarnię „KRYSTYNA”, M.A. Partyka & J.A. Patriak, Spółka Jawna, ul. Kalinowa 43, 33-100 Tarnów.

Uzasadnienie wyboru:

Piekarnia „KRYSTYNA”,  M.A. Partyka & J.A. Patriak, Spółka Jawna, ul. Kalinowa 43, 33-100 Tarnów złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

DYREKTOR

(-) mgr Sylwia Krawiec

Znak sprawy:  DPS 271/ZO/8/2022

Karwodrza, dnia 21.06.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów żywnościowych tj. „Produkty mleczarskie” o kodzie  CPV 15500000-3.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym załącznik do niniejszego pisma, w zaklejonej kopercie na Dziennik Podawczy DPS Karwodrza z dopiskiem: „ Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy, Karwodrza 116, 33-170 Tuchów wg Kodów Wspólnego Słownika Zamówień CPV 15500000-3 „Produkty mleczarskie”. Nie otwierać do dnia 27.06.2022 roku do godziny 10:00.

 Termin złożenia ofert do dnia 27.06.2022 r. do godz.10:00.

DYREKTOR

(-) mgr Sylwia Krawiec

Załączniki:

1. Opis warunków zamówienia - zestawienie cen jednostkowych produktów.

2. Zapytanie ofertowe

Data 21.06.2022 r.

Nr sprawy DPS 271/ZO/4/2022

 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy informuje, że w postępowaniu na Zapytanie Ofertowe nr DPS 271/ZO/4/2022 z dnia 10.06.2022 r. na dostawę artykułów żywnościowych tj. Owoce, warzywa i podobne produkty o kodzie CPV: 15300000-1, Mrożone produkty rybne o kodzie 15229000-9, Drób o kodzie 15112000-6 wybrano ofertę złożoną przez F.H.U. „PRO – MAR”, Mariusz Krakowski, ul. Ostrogskich 6F, 33-100 Tarnów.

Uzasadnienie wyboru:

F.H.U. „PRO – MAR”, Mariusz Krakowski, ul. Ostrogskich 6F, 33-100 Tarnów złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

 DYREKTOR

(-) mgr Sylwia Krawiec

Data 21.06.2022

Nr sprawy DPS 271/ZO/2/2022

 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy informuje, że w postępowaniu na Zapytanie Ofertowe nr DPS 271/ZO/2/2022 z dnia 10.06.2022 r. na dostawę artykułów żywnościowych tj. „Zakup z dostawą jajek” o kodzie CPV 03142500-3 wybrano ofertę złożoną przez Gospodarstwo Specjalistyczne  Adam Jasikowski, ul. Książęca 53, 33-160 Ryglice.

 

Uzasadnienie wyboru:

Gospodarstwo Specjalistyczne  Adam Jasikowski, ul. Książęca 53, 33-160 Ryglice złożyło najkorzystniejszą ofertę cenową odpowiadającą warunkom określonym w zapytaniu przez Zamawiającego.

 

DYREKTOR

 (-) mgr Sylwia Krawiec

Copyright © 2022 Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Responsive Joomla Templates.