• Slider5
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
Usługi bytowe Usługi opiekuńcze Usługi wspomagające Warunki przyjęcia

Data 29.12.2021

               Nr sprawy DPS 271/ZO/25/2021

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Dyrektor  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Karwodrzy  informuje , że w postępowaniu na Zapytanie Ofertowe nr DPS 271/ZO/25/2021 z dnia 20.12.2021 r. dotyczącego realizacji zadania w zakresie „wykonywanie usług pralniczych” wybrano ofertę złożoną przez firmę SIMPLYQ, Ul. Łosośińska 32 A, 34-600 Limanowa.

 

Uzasadnienie wyboru:

Firma SIMPLYQ, Ul. Łosośińska 32 A, 34-600 Limanowa złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

 

                                                                                                                  DYREKTOR

(-) mgr Monika Chrobak

Data 23.12.2021

Nr sprawy DPS 271/ZO/24/2021

 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy informuje, że w postępowaniu na Zapytanie Ofertowe nr DPS 271/ZO/24/2021 z dnia 16.12.2021 r. na dostawę wyrobów medycznych – pieluchomajtek, majtek chłonnych oraz podkładów higienicznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy wybrano ofertę złożoną  przez Citonet – Kraków sp. z.o.o ul. Gromadzka 52, 30-719 Kraków.

Uzasadnienie wyboru:

Firma Citonet – Kraków sp. z.o.o ul. Gromadzka 52, 30-719 Kraków złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

 

                                                                                                                  DYREKTOR

(-) mgr Monika Chrobak

Numer  sprawy:  DPS 271/ZO/26/2021                                     

Karwodrza, dnia 20.12.2021 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania w zakresie „wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych”

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wyżej wymienione zadanie proszę wypełniając załącznik do oferty określić cenę za wykonanie usługi w zakresie wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych za jednorazowy odbiór pojemnika 1,1m3  plus ustawowo obowiązujący podatek VAT.

Zleceniobiorca będzie z racji podpisanej umowy regularnie odbierał odpady i transportował je do miejsca utylizacji z Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy, Karwodrza 116, 33-170 własnym transportem 2 razy w tygodniu tj. we wtorek i w  piątek.

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z załącznikiem w zaklejonej kopercie na Dziennik Podawczy DPS Karwodrza z dopiskiem: „Oferta na wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych” dla Domu Pomocy Społecznej  w  Karwodrzy,  Karwodrza 116, 33-170 Tuchów. Nie otwierać do  dnia  27.12.2021 roku do godziny 10:00.  

Termin złożenia ofert do dnia 27.12.2021 r. do godz. 10:00.

                                                                                                                     

                                                                                                                       Dyrektor

                                                                                                          (-) mgr Monika Chrobak

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1

Numer  sprawy:  DPS 271/ZO/25/2021                                     

Karwodrza, dnia 20.12.2021 r.

                                                                                                                                                                                                      

   ZAPYTANIE OFERTOWE

Dom  Pomocy   Społecznej   w   Karwodrzy  zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania  w zakresie „ wykonywanie usług pralniczych”

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wyżej wymienione  zadanie proszę  wypełniając  załącznik  do oferty   określić  cenę  za  wykonanie  usługi   w zakresie prania i dezynfekcji bielizny brudnej  za 1 kg plus ustawowo obowiązujący podatek VAT.

Zleceniobiorca będzie z racji podpisanej umowy odwoził i zabierał pranie z  Domu  Pomocy Społecznej  w  Karwodrzy,  Karwodrza  116,  33-170   Tuchów własnym transportem 3 razy w tygodniu tj. poniedziałek, środa, piątek.

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku.

Ofertę należy złożyć   w   formie   pisemnej   zgodnie   z   załącznikiem  w zaklejonej    kopercie   na   Dziennik  Podawczy  DPS  Karwodrza  z  dopiskiem: „Oferta na usługi pralnicze” dla Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy, Karwodrza 116, 33-170 Tuchów. Nie otwierać do dnia 27.12.2021 roku do godziny 9:00.  

Termin złożenia ofert do dnia 27.12.2021 r. do godz. 9:00.

                                                                                                                      Dyrektor

                                                                                                          (-) mgr Monika Chrobak

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1.

Karwodrza 16.12.2021 r.

Nr sprawy : DPS 271/ZO/24/2021

Zapytanie ofertowe

 

Dotyczy: Dostaw wyrobów medycznych – pieluchomajtek, majtek chłonnych oraz podkładów higienicznych  dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy.

Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy, Karwodrza 116, 33-170 Tuchów zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę wyrobów medycznych – pieluchomajtek, majtek chłonnych oraz podkładów higienicznych  dla mieszkańców  Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy.

 

Zamawiający

1/   Nazwa firmy i adres zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy, Karwodrza 116, 33-170 Tuchów

Telefon: 14 652 55 62

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania: 700 – 1500

 

Przedmiot zamówienia

Copyright © 2022 Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Responsive Joomla Templates.