• Slider5
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
Usługi bytowe Usługi opiekuńcze Usługi wspomagające Warunki przyjęcia

Data 14.12.2021

               Nr sprawy DPS 271/ZO/20/2021

 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy informuje, że w postępowaniu na Zapytanie Ofertowe nr DPS 271/ZO/20/2021 z dnia 03.12.2021 r. na dostawę artykułów żywnościowych tj.  ”Produkty  mleczarskie ” o kodzie CPV 15500000-3 wybrano ofertę złożoną przez PHZ SM „Lacpol” Sp. z o.o. Ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa, Zakład Mleczarski w Tarnowie Ul. Dąbrowskiego 46,  33-100 Tarnów.

Uzasadnienie wyboru:

PHZ SM „Lacpol” Sp. z o.o.  Ul. Hoża 51,  00-681 Warszawa, Zakład Mleczarski w Tarnowie,  Ul. Dąbrowskiego 46,  33-100 Tarnów złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

                                                                                                                  DYREKTOR

(-) mgr Monika Chrobak

Data 14.12.2021

               Nr sprawy DPS 271/ZO/21/2021

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy  informuje , że w postępowaniu na Zapytanie Ofertowe nr DPS 271/ZO/21/2021 z dnia 03.12.2021 r. na dostawę artykułów żywnościowych tj.  „Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie” o kodzie CPV 15810000-9. wybrano ofertę złożoną  przez „ANKA” Znamirowska Spółka Jawna,  Bogoniowice 75B,  33-190 Ciężkowice.                                                                                                                                                        

Uzasadnienie wyboru:

„ANKA” Znamirowska Spółka Jawna, Bogoniowice 75B, 33-190 Ciężkowice złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

                                                                                                                   DYREKTOR

(-) mgr Monika Chrobak

Data 09.12.2021

Nr sprawy DPS 271/ZO/17/2021

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy informuje, że w postępowaniu na Zapytanie Ofertowe nr DPS 271/ZO/17/2021 z dnia 01.12.2021 r. na dostawę artykułów żywnościowych tj. „Zakup z dostawą jajek” o kodzie CPV 03142500-3 wybrano ofertę złożoną przez Gospodarstwo Specjalistyczne Adam Jasikowski, ul. Książęca 53, 33-160 Ryglice.

 

Uzasadnienie wyboru:

Gospodarstwo Specjalistyczne  Adam Jasikowski, ul. Książęca 53, 33-160 Ryglice złożył najkorzystniejszą ofertę cenową odpowiadającą warunkom określonym w zapytaniu przez Zamawiającego.

 

                                                                                                                  DYREKTOR

(-) mgr Monika Chrobak

Data 09.12.2021

Nr sprawy DPS 271/ZO/19/2021

 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy  informuje , że w postępowaniu na Zapytanie Ofertowe nr DPS 271/ZO/19/2021 z dnia 01.12.2021 r. na dostawę artykułów żywnościowych tj. Owoce, warzywa i podobne produkty  o kodzie CPV: 15300000-1, Mrożone produkty rybne o kodzie 15229000-9, Drób o kodzie 15112000-6 wybrano ofertę złożoną przez F.H.U.  „PRO – MAR”, Mariusz Krakowski, ul. Ostrogskich 6F, 33-100 Tarnów.

 

Uzasadnienie wyboru:

F.H.U. „PRO – MAR”, Mariusz Krakowski, ul. Ostrogskich 6F, 33-100 Tarnów złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

 

                                                                                                                  DYREKTOR

(-) mgr Monika Chrobak

Data 09.12.2021

Nr sprawy DPS 271/ZO/18/2021

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dyrektor  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Karwodrzy  informuje , że w postępowaniu na Zapytanie Ofertowe nr DPS 271/ZO/18/2021 z dnia 01.12.2021 r. na dostawę artykułów żywnościowych tj.  ”Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne” o kodzie CPV  15100000-9 wybrano ofertę złożoną przez F.H.U. „PRO – MAR”, Mariusz Krakowski, ul. Ostrogskich 6F, 33-100 Tarnów

Uzasadnienie wyboru:

F.H.U. „PRO – MAR”, Mariusz Krakowski, ul. Ostrogskich 6F, 33-100 Tarnów złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

 

                                                                                                                  DYREKTOR

(-) mgr Monika Chrobak

Copyright © 2022 Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Responsive Joomla Templates.